(Spot Sealing)胶为£׼剂ʥ剂来¡
为(Spot)焊时˭˽单浆状ʥ导电剂焊锈
涂ѩ车种钢连ݻ£时电炉׼贴⩡锈

* 连ѩ车钢时(Spot)焊内ݻ涂֣⩡锈ġ
侧(LH/RH) /轮罩 / 仪/ 车罩 / /
连钢时焊ݻ内涂
• 胶观浆
• : 胶 (Synthetic Rubber)
• ͳ㣺98%߾
• : 2,000~3,000 cps
• 压 : 250~300 kgf/
• 电导电涂焊ȡ
• 贴优ⳣݯ极ʢ
• 涂电涂د锈䡣
• 单浆¡
• 从处过污护