• Shinhang视觉ͧ统电脑摄视频处术为础动ͧ统ʦ㣬
   进观确质η⡣
• 设计为与涂胶项检查涂状态
• 检查断层与涂宽涂关涂细节ݻ£确胶质
• 虑户۰ͣ(户ͣ)ʦ业务㡣
• CAMERA : 659(H)494(V)
• LED : 3528 RED 72ea
• LASER : 1mW, 655nm5
• 测试 : 120fps
• 测围 : 0.1mm
• 测试项 : 断层宽
• 摄灯á̭设备紧凑ټ块
• 与涂胶进实时检查
• 简洁清晰Ϣʥ۰户
• ʦ靠稳ңʦ产